Wijzonol ECO Onecoat

Snel doordrogende, goed vullende, waterverdunbare, éénlaagse industriële grond- en voorlaklaag voor hout e.d., op basis van acrylaat technologie.

  • In 1 arbeidsgang gereed
  • Snelle doordroging
  • Zeer goede vulling en dekking
Wijzonol ECO Onecoat
Toepassing

Op industrieel vervaardigd timmerwerk.

Situering
Buiten Binnen
Kleuren
Kleuren op aanvraag
Verpakkingen
22 l, 60 l, 190 l, 500 l, 1000 l
Glansgraad
Lage zijdeglans, ca. 15 G.U. bij 60 °
Droging & drogingscondities
Om de vloei en ontluchting na het spuiten positief te laten verlopen een zogenaamde flash-off tijd (= minimale luchtcirculatie en geen verhoogde temperatuur) hanteren van ca. 20 minuten. Voor de droogtijden van het grond- en voorlaksysteem verwijzen wij naar 'Droogcondities BRL 0817'.
Bindmiddel
Acrylaat technologie
Applicatie
Airmix, Airless
Laagdikte
120 micrometer droge laagdikte (= ca. 300 micrometer natte laagdikte)
Theoretisch rendement
3,34 m2/l bij 120 micrometer droge laagdikte
Verwerkingstemperatuur / R.V.
Zie de productleaflet voor de meest optimale procesparameters en voor overige procesparameters BRL 0817.
Voldoet aan BRL
0801 + 0817
KOMO certificaatnr.
33200
Laagdikte info BRL
Concept II (voorlaksysteem): minimaal 120 micrometer droog in 1 laag; Concept III (aflaksysteem): minimaal 120 micrometer droog in twee lagen. Laagdikten zijn overeenkomstig de BRL 0817 (filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout).
Kwaliteitseisen ondergrond
In de KVT Kwaliteit van houten gevelelementen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de houtkwaliteit, houtvochtgehalte, constructie / detaillering, verlijming van verbindingen e.d. waaraan de te behandelen (gevel)elementen moeten voldoen.
Toepassing op poreuze ondergronden
Op poreuze houtsoorten zoals Western Red Cedar, Redwood, e.d. het product met ca. 20% water verdunnen. Op deze houtsoorten maximaal 40 micrometer droge laagdikte aanbrengen.
Toepassing op bloedende ondergronden
Bij toepassing op merbau e.d. kunnen de in water oplosbare inhoudsstoffen van deze houtsoorten door de verflagen zichtbaar worden. Verlenging van de droogtijd tussen de lagen vermindert het risico van doorbloeden.