Nageïsoleerde of massieve buitengevels schilderen

Nageïsoleerde of massieve (steensmuren) buitengevels moeten behandeld worden met een muurverf met een hoge waterdampdiffusie. Wijzoplex Gevelcoat is een product met een hoge waterdampdiffusie en zeer geschikt voor deze ondergronden.
Bij dit soort ondergronden vindt condensatie van vocht plaats die niet via een spouw, middels ventilatie, kan worden afgevoerd. Hierdoor kan vochtdoorslag naar binnen plaatsvinden en zal ook de isolatiewaarde van de muur sterk teruglopen. Bij vorst zal dit vocht door bevriezing leiden tot vorstschade.