CO2 uitstoot verfsector hoog, klimaatdoelen haalbaar. Wijzonol roept schilders en fabrikanten op om nu in actie te komen

Friday, 26 April 2019

De Nederlandse verfsector stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als een stad ter grootte van Zwolle. Door bijvoorbeeld te werken met kwalitatief betere verf kan die uitstoot fors omlaag gebracht worden. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, uitgevoerd in opdracht van Koninklijke Van Wijhe Verf. De verffabrikant streeft ernaar om zelf al in 2025 klimaatneutraal te zijn en roept de verfsector op om dat voorbeeld te volgen.

In 2050 is heel Nederland, en daarmee ook de bouwsector, CO2-neutraal. Volgens Marlies van Wijhe, directeur van Van Wijhe, is het behalen van de klimaatdoelen pure noodzaak. “Als familiebedrijf denken wij in generaties. Om ons land leefbaar te houden voor volgende generaties richten wij ons al jaren op het verduurzamen van onze producten. Het onderzoek van Arcadis laat zien hoe groot de uitstoot van de sector is - en wat ons betreft ook dat verduurzaming hard nodig is. Wij willen onze collega’s daar bewust van maken en laten zien dat we de klimaatdoelen samen kunnen behalen.”

“Als familiebedrijf denken wij in generaties. Om ons land leefbaar te houden voor volgende generaties richten wij ons al jaren op het verduurzamen van onze producten.”

Een halve megaton CO2 per jaar

Het onderzoek van Arcadis wijst uit dat de verfsector op dit moment zo’n 500.000 ton CO2 per jaar uitstoot. Die emissie kan echter snel omlaag worden gebracht. Zo leidt de keuze voor verf van hogere kwaliteit (met een lagere onderhoudsintensiteit) direct al tot een besparing van ruim 10 procent. Het gaat om verf die wordt gebruikt in de bouwsector en door doe-het-zelvers. Wanneer schilders de overstap maken naar elektrisch vervoer loopt dat op naar een besparing van 182.000 CO2, gelijk aan 36 procent.

200 liter verf voor elke Nederlander

Arcadis berekende dat tot 2050 in Nederland 32 miljoen hectoliter verf wordt gebruikt voor het schilderen van gebouwen. Bijna twee hectoliter per inwoner. Wanneer een lagere onderhoudsintensiteit de standaard wordt, is vanzelfsprekend minder verf nodig. Fabrikanten zetten steeds meer in op lagere onderhoudsintensiteit, maar ook op biobased grondstoffen, elektrisch vervoer en verduurzaming van productieprocessen. Van Wijhe: “Verf kan op alle fronten duurzamer worden. Wij streven ernaar dat je onze verf straks gewoon door de gootsteen kunt spoelen, maar het is nog beter om verspilling tegen te gaan.”

“Verf kan op alle fronten duurzamer worden. Wij streven er naar dat je onze verf straks gewoon door de gootsteen kunt spoelen, maar het is nog beter om verspilling tegen te gaan.”

Wij zijn NU

De oproep aan schilders en fabrikanten om nu in actie te komen, is onderdeel van de Wijzonol campagne Wij Zijn NU. Daarin wijst Wijzonol, duurzame koploper in de verfsector, op het belang om samen voor verduurzaming te gaan. “Een land dat leefbaar is voor volgende generaties overstijgt elk bedrijfseconomisch belang”, zegt van Wijhe. “Met deze campagne laten we zien dat niemand bang hoeft te zijn voor verduurzaming. Als je er even over nadenkt, gaat het gewoon om nóg betere verf. Om nóg beter werk te leveren. Dat spreekt vakmensen aan.”

Marlies van Wijhe is voormalig zakenvrouw van het jaar en de vierde generatie aan het hoofd van het familiebedrijf. Na haar studie bedrijfskunde besloot ze het bedrijf van haar vader over te nemen. Dat deed ze met een duidelijke missie: wij gaan de duurzaamste verf ter wereld maken! Marlies is beschikbaar voor interviews.

Download hier ons persbericht

Meer informatie over de campagne Wij Zijn NU is te vinden op wijzijn.nu. Het onderzoek van Arcadis is op aanvraag beschikbaar.

Meer nieuws

Inzicht in de jaarlijkse CO2-footprint van verf met de Wijzonol Levensduurverwachting Tool

Wijzonol Bouwverven helpt opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven bewuste keuzes te maken om het onderhoud van schilderwerk te verduurzamen. In de Wijzonol Levensduurverwachting Tool, waarin per object de onderhoudscycli van verschillende verfsystemen inzichtelijk zijn, is nu ook de CO2-footprint inzichtelijk.

In hoeverre zegt het biobasedgehalte iets over de werkelijke duurzaamheid van een verfproduct?

Eisma’s Schildersblad ging in gesprek met een aantal deskundigen. Ook met onze collega Ron Hulst, Manager R&D bij Koninklijke Van Wijhe Verf.

Doe mee met de Wijzonol Bloemen Zaaiwedstrijd voor Zwolse basisschoolleerlingen

Wijzonol organiseert de ‘Wijzonol Bloemen Zaaiwedstrijd voor Blije Bijen’. Voor de wedstrijd zoekt Wijzonol enthousiaste Zwolse basisschoolleerlingen die mee willen helpen met het zaaien van miljoenen biologische bloemenzaden, om bijen aan meer voedsel te helpen. De wedstrijd gaat woensdag 22 april op de Nationale Zaaidag van start. Meld je nu aan en win biologische ijsjes voor je hele klas.

Wijzonol compenseert CO2 met klimaatbestendig bos in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

ZWOLLE - Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen. Het Nationale Park De Hoge Veluwe zet daarom diverse beheermaatregelen in om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan. Onlangs is er dankzij Wijzonol Bouwverven in het Park een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant.

Op afstand blijven wij in beweging